NOW LIVE

Wed. Oct 4th, 2023

The Kubera Principle

The Kubera Principle

The Book That Will Change the World

Sa videong ito, pinagsama-sama namin ang mga trabahong pwede mong applayan kahit na ikaw ay high school graduate. Kahit ang iba ay kinakailangan ng experienced maaari ka pa ring magpasa ng iyong resume at matanggap sa trabaho. Ituturo din sa videong ito kung paano ka makahanap ng ibat ibang trabaho na nais mong applayan. Panoorin hanggang dulo. I Share ito sa iba pang mga Pilipino naghahanap ng trabaho. God Bless You!

Please Share this Blessings to others! God Bless you!

NOW LIVE

© 21st Century RichMegaJobs.com. All Rights Reserved.